Testbädd för digital teknik

Det finns många exempel på hur ny teknik i form av exempelvis kameror och sensorer kan öka den enskildes självständighet men också upplevelse av trygghet.

Vi tror att rätt välfärdsteknik kan öka tryggheten, självständigheten och deltagandet för dig som boende. Men många gånger används inte tekniken eftersom varken medarbetare eller den boende förstår syftet med tekniken, eller hur den kan användas. På Reimersholme vill vi bygga en modell för hur vård- och omsorgsboenden kan ta in och testa ny välfärdsteknik tillsammans med dig som boende.

Genom att tillsammans med dig och dina närstående kartlägga vad du klarar själv, och vad önskar att du skulle klara själv, undersöker vi vilken typ av välfärdsteknik som skulle passa dig och dina behov. Exempel på sådan teknik kan vara:

Relationsstödjande teknik

Håll kontakten! Teknik som används för att underlätta kommunikation och kontakt med dina anhöriga/närstående, föreningsliv och andra för dig viktiga personer och sammanhang kallar vi för relationsstödjande teknik. Det kan till exempel handla om att använda Skype för att du ska kunna kommunicera och upprätthålla viktiga sociala relationer även på distans ifrån ditt boende.

Kulturstödjande teknik 

Ta del av kulturupplevelser från din lägenhet eller gemensamhetsutrymmen på boendet med hjälp av Kulturstödjande teknik. Vi kommer bland annat att använda oss av kulturarenan.se som är digital samlingsplats för kultur. Via nätet kan du besöka museets konstsamlingar, höra konserter, se biografens filmer eller ta del av en dansuppvisning från scenen.