Glädje i stunden och meningsfullhet i vardagen

Röda Stugans verksamhet är öppen varje vardag mellan kl. 09.00-15.00. Du reser hit med förbeställd taxi från din bosted. Varje dag är det cirka 6 gäster. 

Aktiviteter

Tillsammans med dig och övriga gäster gäster på stugan planerar vi aktiviteterna. Vi gör olika typer av utflykter. Vi besöker konstutställningar, lyssnar på lunchkonserter, promenerar dagligen, använder vår trädgård till vila, samvaro och trädgårdsgöromål. Vi lagar mat tillsammans, lyssnar på musik, vi samtalar mycket, vi läser och ibland har vi behov av att “bara vara”.

Måltider

På Röda Stugan lagar vi all mat. Vi äter frukost, lunch och dricker eftermiddagskaffe. Ibland har vi inte lust att laga mat och då gör vi gärna ett restaurangbesök.

Närstående

Även närstående påverkas av den förändrade siuationen som uppstår med handikappet. Vi försöker stödja närstående på olika sätt. Vi kan erbjuda samtal och närståendegrupp.

Kontaktperson

En av oss som jobbar här blir din kontaktperson och kommer att bistå dig i vardagen på Röda Stugan. Kontaktpersonen fungerar också som en länk till närstående.