Vår verksamhet

Röda stugans dagverksamhet vänder sig till dig som har fått en demenssjukdom före 65 års ålder. Dagverksamheten ligger i en villa som är från 1930-talet. Stugan är en oas, omgiven av en trädgård som ger möjligheter till avkoppling och aktiviteter. Inomhus är stugan hemlikt möblerad och ger en genuin hemkänsla.

Innehållet i verksamheten syftar till att du trots sjukdomen ska bevara ditt välbefinnande. Vi arbetar efter principen att stödja, guida och kompensera för de förmågor och upplevelser som faller bort till av sjukdomen i såväl personliga som gemensamma aktiviteter. Med hjälp av rutiner och struktur vill vi att du ska få känna glädje i stunden och meningsfullhet i vardagen.

Röda stugan drivs av Bräcke diakoni genom Bräcke diakoni Stockholm AB.