Kunskapsarena 2021

”Idéburen välfärd – forskning, kunskap och samskapande”

Bräcke diakoni, Ersta Sköndal Bräcke högskola och Göteborgs universitet arrangerade tillsammans Kunskapsarenan under två̊ halvdagar. Den ena dagen fokuserade vi på co-production, det vill säga samskapande, och den andra på evidensbasering och kunskapsstyrning. På plats för att diskutera, presentera och resonera fanns bland annat Lehn Benjamin från Indiana University, Bjarne Ibsen från Syddansk universitet och Sara Riggare från Uppsala universitet.

Första dagen avslutades med ett samtal om framtiden för ideella organisationer och samskapande inom välfärden med företrädare från Indiana University, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Göteborgs universitet och Uppsala universitet. Andra dagen avslutades med ett samtal om kunskapsstyrning inom vård och omsorg med företrädare för Sveriges kommuner och regioner, Socialstyrelsen och SBU.

Tillsammans vill vi med denna konferens få forskning och praktik att mötas samt att matcha akademiens insikter med verksamheters kompetens. Just så tror vi att kunskap kan växa.

Kunskapsarena 2021 arrangerades av Bräcke diakoni, Centrum för civilsamhällesforskning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet med stöd av Forte och Riksbankens jubileumsfond.

 

PROGRAM, PRESENTATIONER OCH INSPELNINGAR

8 dec. Co-production of welfare – The role of civil society


12:00 – 13:00         Lunch

13:00 – 14:00       What do voluntary sector studies offer research on co-production?
Lehn Benjamin, Associate Professor, Lilly Family School of Philanthropy, Indiana University

14:00 – 15:00       The role of non-profit organizations in the co-production of welfare

Voluntary and Public Sector Collaboration in Scandinavia
Bjarne Ibsen, Professor, Research Centre for Sports, Health and Civil Society, University of Southern Denmark


Case studies of co-production, non-profit organizations, and welfare
Ola Segnestam Larsson, Associate Professor, Center for Civil Society Research, Ersta Sköndal Bräcke University College


Expert patients as resources for health
Sara Riggare, PhD-student and patient researcher, Uppsala University

15:00 – 15:30       Coffee

15:30 – 16:30       Co-production, quality, and advocacy

Co-production and the marketisation of welfare sectors in Sweden
Johan Vamstad, Associate Professor, Center for Civil Society Research, Ersta Sköndal Bräcke University College


Individual and collective forms of coproduction in healthcare

Anna Mankell, PhD student, Center for Civil Society Research, Ersta Sköndal Bräcke University College

Co-production of knowledge and advocacy in client organizations
Allan Lidström, PhD student, Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science, Gothenburg University


16:30 – 17:00         The future of co-production, civil society, and welfare
Bjarne Ibsen, Professor, Research Centre for Sports, Health and Civil Society, University of Southern Denmark
Lehn Benjamin, Associate Professor, Lilly Family School of Philanthropy, Indiana University
Magnus Karlsson, Professor, Center for Civil Society Research, Ersta Sköndal Bräcke University College
Sara Riggare, PhD-student and patient researcher, Uppsala University

 

9 dec. Samskapa kunskap – evidens, styrning och förbättringar


09:00
– 10:15       Samskapa evidens

Kunskapsstyrning – att navigera mellan evidens, eminens och kompetens
Morten Sager, docent, Göteborgs universitet


Samskapa evidensbasering – ett praktiskt exempel från social omsorg
Isabella Pistone, doktorand, Göteborgs universitet


Att mötas i ögonhöjd – samskapa förbättringar i vårdens och omsorgens vardag

Lotta Forsberg, MAS, kvalitetsstrateg, Bräcke diakoni


10:15 – 10:30       Fika

10:30 – 11:00       Evidensbasering och förbättringsarbeten

Fallförebyggande dokumentation – från Senior Alert till genomförandeplanen
Åsa Peterson, Karl Sjöberg och Anna Malmborg, Bräcke vård- och omsorgsboende Hornstull


Tydliggöra 6S för att öka samskapandet med gästen och närstående

Emelie Magnell Rozsnyai, Madeleine Thesslund och Pia Frideson, Bräcke hospice Helhetsvården


Allt om lipödem – från förbättringsarbete till nationell kunskapsöversikt
Christina Ripe, projektledare, Bräcke projekt Lipödem
Åsa G. Andersson, leg arbetsterapeut, Bräcke projekt Lipödem


11:00 – 12:00       Kunskapsstyrning i vård och omsorg
Mats Bojestig, ordförande, Styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Jenny Rehnman, enhetschef, Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten, Socialstyrelsen
Sofia Tranæus, professor, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Morten Sager, docent, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet


12:00 – 13:00        Lunchmingel