Bräcke diakonis årliga kunskapsarena

Bräcke diakoni verkar utifrån ett kunskapsbaserat förhållningssätt. Målsättningen är att forskning och kunskap ska skapa värde för dem som vi finns till för och att den bidrar i vår strävan mot ett medmänskligare samhälle. 

Genom att bjuda in till en årlig Kunskapsarena är vår förhoppning att vi ska inspirera till fler kunskapssamarbeten för en bättre välfärd.