Kunskapsarenan 2018

"Samskapande, samverkan och innovation"

Bräcke diakoni verkar utifrån ett kunskapsbaserat förhållningssätt. Målsättningen är att forskning och kunskap ska skapa värde för dem som vi finns till för och att den bidrar i vår strävan mot ett medmänskligare samhälle.

Som en del i detta arbete vill vi främja samverkan med akademi och forskning samt andra aktörer inom välfärden. Under rubriken ”Samskapande, samverkande och innovation” bjödvi in till 2018 års kunskapsarena, där ett axplock av forskningsprojekt och -resultat presenterades och diskuterades. Vår förhoppning är att konferensen inspirerade till fler kunskapssamarbeten.

 

PROGRAM

10.00 Inledning, Thomas Schneider, Bräcke diakoni

10.15 Om möten mellan forskning och praktik, Lars Trägårdh, Ersta Sköndal Bräcke högskola

11.00-12.00 Parallella seminarier (välj A eller B):

A. Personcentrerad dokumentation, Beatrix Algurén, Göteborg universitet
Medskapande välfärd, Ola Segnestam Larsson, Ersta Sköndal Bräcke högskola

B. IOP (Idéburet offentligt partnerskap) Ensamkommande, Henrik Eriksson, Chalmers
Samverkan mellan offentligt och idéburet, Louise Yngve, Ersta Sköndal Bräcke högskola

12.00 Lunch (vegetarisk soppa med bröd)

13.00-14.00 Parallella seminarier (välj C eller D):

C. En samskapade rehabresa, Mathias Gullbrandsson, Dreamler AB
Sjukskrivningsteam i primärvården, Eva Hallås , FoU Primärvård VGR

D. Evidensbaserad praktik inom sociala verksamheter, Morten Sager, Göteborg universitet
Barn som anhöriga i palliativ vård, Hakima Karidar, Lunds universitet

14.00 Avslutande diskussion och samtal med bl.a. Lars Trädgårdh, Ersta Sköndal Bräcke högskola och Magnus Karlsson, Linnéuniversitetet

Arenan modereras av Thomas Schneider, Bräcke diakoni.

 

Presentationer

Thomas Schneiders inledning
Lars Trägårdhs presentation
Beatrix Alguréns presentation
Ola Segnestam Larssons presentation
Henrik Erikssons presentation
Louise Yngves presentation
Mathias Gullbrandssons presentation
Eva Hallås presentation
Morten Sagers presenation
Hakima Karidars presentation