Kunskapsarenan 2019

"Samskapande, Förbättringskraft och Patientkontrakt"

Bräcke diakoni verkar utifrån ett kunskaps-baserat förhållningssätt. Målsättningen är att forskning och kunskap ska skapa värde för dem som vi finns till för och att den bidrar i vår strävan mot ett medmänskligare samhälle.

Som en del i detta arbete vill vi främja samverkan mellan de vi finns till för och professionella, utförare och beställare, mellan praktik och akademi samt med andra aktörer inom välfärden. Under rubriken ”Samskapande, Förbättringskraft och Patientkontrakt” bjödvi in till 2019 års kunskapsarena, där ett axplock av pågående förbättringsarbeten och forskningsprojekt och -resultat presenterades och diskuterades. Vår förhoppning är att konferensen inspirerade till fler kunskapssamarbeten för en bättre välfärd.

 Läs en sammanfattning av dagen här.

PROGRAM

Inledning, Thomas Schneider, Bräcke diakoni och Jönköping Academy

Nationellt och internationellt samarbete om samskapande. Sofia Kjellström, professor, Jönköping Academy

Patientkontrakt – en nationell satsning på samskapande. Harald Grönkvist, samordnare, Sveriges kommuner och landsting

Är ideella organisationer bättre på samskapande? En studie av äldreboenden i Sverige. Ola Segnestam Larsson, forskare, Bräcke diakoni och Ersta Sköndal Bräcke högskola

12.00 Lunch och vernissage av Förbättringskraft

Förbättringsarbete och samskapande hos idéburna aktörer. Truls Neubeck, forskare, Ideell Arena och Jönköping Academy

Samskapande i praktiken – fyra förbättringsteam från Bräcke diakoni berättar om utmaningar och framgångar. Förbättringsteam och Lotta Forsberg, Bräcke diakoni och Jönköping Academy

Avslutande diskussion och samtal med Sofia Kjellström, Harald Grönkvist, Truls Neubeck mfl

16:00 Avslutning

Arenan modereras av Thomas Schneider, Bräcke diakoni och Jönköping Academy

Presentationer

Thomas Schneiders inledning
Sofia Kjellströms presentation
Harald Grönkvists presentation
Ola Segnestam Larssons presentation
Truls Neubecks presentation
Lotta Forsbergs presnetation
Förbättringsteamens postrar