Kunskapsarenan 2020

Temat för 2020 års upplaga av Bräcke diakonis kunskapsarena var samskapande och evidensbasering i en tid av snabba förändringar. På grund av pandemin hölls kunskapsarenan för första gången helt på distans och varvades med föredrag och samtal i mindre grupper.

Dagen delades upp i två pass. Förmiddagen ägnas åt samskapande, något som är centralt inom Bräcke diakoni. Men hur fungerar samkapandet i vården och omsorgen, både hos oss i andra verksamheter? Vilka hinder och möjligheter finns och hur kan vi skapa utveckling tillsammans. Ola Segnestam Larsson, ESBH, och Lotta Forsberg, Jönköping Academy, diskuterade begreppet och presenterade sin forskning.

Samskapande har också varit temat på förbättringsarbetet som skett under året. Arbetet kallas på Bräcke diakoni för Förbättringskraft och teamen presenterade sina respektive arbeten (se alla presentationer nedan). Förmiddagen avslutades sedan med ett samtal om samskapande och utvecklingsarbete med Anna Melke, forskare på Göteborgsregionens kommunalförbund.

På eftermiddagen stod evidensbasering på schemat. Det handlar om det koncept som används för att ta till alla tillgängliga kunskaper för att skapa bästa möjliga vård och omsorg: brukarens och patientens värderingar och önskemål, forskning samt professionens erfarenhet. 

Men hur vägar man samman dessa tre kunskapskällor i vårdens och omsorgens vardag? Hur värderar man forskning och hur skapar man kunskap tillsammans. I samarbete med Göteborgs universitet pågår ett forskningsprojekt på Bräcke diakoni där vi använder ett systematiskt förbättringsarbete både för att omsätta extern kunskap i verksamheten och för att återföra erfarenheter tillbaka till forskningen.

Morten Sager och Isabella Pistone från Göteborgs universitet berättade om projektet och Kunskapsarenan avslutades sedan med ett samtal om hur vi skapar kunskap i realtid under Coronapandemin där förutom Morten Sager även Erik Andersson, driftchef på Bräcke diakoni och Olov Aspevall från Folkhälsomyndigheten deltog.

Presentationer

 

 

Bifogade filer