Upphandling av välfärd

Upphandling av välfärdstjänster är en komplex process som involverar myndigheter, utförare, jurister och inte minst dem som tjänsterna är till för: brukare eller patienter och deras närstående. Bräcke diakoni har i olika forum tagit upp dessa frågor utifrån ett forsknings- och politiskt perspektiv. På denna sida sammanfattar vi vårt arbete.

Välkommen på bokrelease och samtal!

För att uppmärksamma att antologin Upphandlad kommit ut, anordnar Bräcke diakoni ett seminarium på temat ”framtidens upphandling av vård och omsorg”. Det blir en fullspäckad eftermiddag där vi djupdyker i hur upphandling av vård och omsorg kan se ut i framtiden.

Medverkar gör bland andra:

Henrik Karlsson, direktör för förvaltningen Upphandling och inköp i Göteborg.
Ola Segnestam Larsson, forskare och redaktör för antologin Upphandlad
Helene Mellström, direktor Bräcke diakoni

Vi kommer diskutera frågor som

- Vilka alternativa former för upphandling används i Sverige och i andra länder?
- Hur påverkar offentlig upphandling innovation, kvalitet och resultat?
- Till vilken grad möter offentlig upphandling den lokala vården och omsorgens praktik?

Varmt välkomna!

När? Måndag 13/5.
Tid? 14:00-17:00. 
Plats? Göteborgs föreningscenter, Södra Allégatan 1B, i närheten av Järntorget.

 

Upphandling av välfärd – Hur gör civilsamhället? Och hur gör andra länder?

Mats Jutterströms presentation

Ola Segnestam Larssons presentation

Signe Bock Segaards presentation

Detta seminarium följde upp våra tidigare samtal från Almedalen och Arena: Första Lång med ytterligare fler perspektiv på upphandlingar. 

Upphandling organiserar alltmer välfärdens relationer och erbjudanden. Tanken är att med begränsade resurser kunna möta samhällets välfärdsbehov. Upphandling av välfärd verkar dock skilja sig mellan länder och mellan sammanhang. 

EU:s direktiv för upphandling av välfärd implementeras annorlunda i våra grannländer England, Norge och Tyskland. Hur kan det komma sig? Vi får också ta del av tankar från ett pågående forskningsprojekt som berör hur idéburna organisationer hanterar upphandlingar. 

 

Sammanfattning av Bräcke diakonis seminarium i Almedalen 2018

Under Almedalsveckan 2018 lyfte Bräcke diakoni upphandlingsfrågorna utifrån ett forsknings- och politiskt perspektiv och i denna dokumentation sammanfattar vi seminariet. Lars Trägårdh, Mats Jutterström och Ola Segnestam Larsson presenterade sina perspektiv på upphandling av välfärdstjänster: historiken, marknaden och idéburna organisationer. Sist i dokumentationen finns en sammanfattning av den politiska debatt som avslutade seminariet.

Intervju med Lars Trägårdh om upphandling av välfärd

Intervju med Mats Jutterström om upphandling av välfärd

Intervju med Ola Segnestam Larsson om upphandling av väldfärd

 

Läs och ladda ner sammanfattningen "Upphandling av välfärd – vad händer med kvaliteten, tilliten och idéburenheten?"

 

Sammanfattning av Seminariet "Upphandling av välfärd – vad händer med brukarna, kvaliteten och idéburenheten?" 

Upphandling organiserar alltmer välfärdens relationer och erbjudanden. Tanken är att med begränsade resurser kunna möta samhällets välfärdsbehov. Upphandling gynnar dock pris och kvantitet. I detta seminarium diskuteras vad som händer med brukarnas perspektiv samt värden som kvalitet, tillit och alternativ modeller en i välfärd som enbart styrs av upphandlingens logik.

Medverkande

Henrik Eriksson, Chalmers tekniska högskola
Läs och ladda ner Henriks "Kvalitet och Upphandling"

Magnus Karlsson, Linnéuniversitetet
Läs och ladda ner Magnus presentation "Brukarkunskap och upphandling"

Ola Segnestam Larsson, Ersta Sköndal Bräcke högskola
Läs och ladda ner Olas presentation "Är ideella organisationer missgynnade och politiserade?"

 

 

Bifogade filer