Info

Öppettider

Lunchservering 11.30-13.30

Det pågår ett omställningsarbete i Linköping. 1 maj 2023 införs områdesbaserad vård och omsorg i hemmet.

Läs mer på kommunens hemsida! Klicka här!

Besöksadress
Tegelbruksgatan 18, Linköping

Samordnare
Martina Karlsson
013-190 04 56
martina.karlsson@brackediakoni.se

Verksamhetschef

Anna-Carin Gustafsson 
013-190 04 50
anna-carin.gustafsson@brackediakoni.se

Det pågår ett omställningsarbete i Linköping. 1 maj 2023 införs områdesbaserad vård och omsorg i hemmet.

Det innebär att en och samma utförare kommer att ansvara för hemtjänst, hemsjukvård, hemrehabilitering samt biståndsbedömda trygghetsboenden. Nuvarande servicehus kommer omvandlas då till trygghetsboenden. Den nya modellen ska ge dig som behöver flera insatser ett mer samordnat stöd.

Bräcke diakoni kommer ansvara för område City syd. Medan kommunen tar över det område vi har idag. Det innebär att Tannnerfors övergår till kommunen.

Men fram till dess ansvarar vi fortfarande för lunchservering, värdskapet i fastigheten, hälso- och sjukvårdsansvar. Och dessutom kan du som bor på Servicehuset Tannefors få hemtjänst från oss på Bräcke diakoni. 

Läs mer om Linköpings nya modell - klicka här!