Info

Verksamhetschef
Lotta Billgert 08-791 14 01

Lymfödemmottagning och rehabilitering
Samordnare 08-791 14 58

Onkologisk rehabilitering
Samordnare 08-791 14 18

Administrativ samordnare
08-791 14 13

Välkommen till Rehabcenter Sfären

Rehabcenter Sfären erbjuder specialiserad rehabilitering för personer i behov av kvalificerade insatser. Det kan vara förvärvad eller medfödd funktionsnedsättning och förändrade livsvillkor efter svåra sjukdomar eller traumatiska händelser.  Rehabiliteringen utgår ifrån varje enskild persons unika situation, behov och förutsättningar och sker på lika villkor oavsett socialt och kulturellt ursprung.