Info

Verksamhetschef
Lotta Billgert 08-791 14 01

Lymfödemmottagning och rehabilitering
Samordnare 08-791 14 58

Onkologisk rehabilitering
Samordnare 08-791 14 18

Administrativ samordnare
08-791 14 13

Välkommen till Rehabcenter Sfären

Från och med 1 april 2020 avvecklas verksamheten för: Planerad specialiserad lymfödemrehabilitering dag- och veckovård (vårdval), Lymfödemläkarmottagning och planerad specialiserad cancerrehabilitering veckovård (vårdval). Primärvårdsrehab Sfären (inklusive tilläggstjänsten för lymfödem) drivs däremot vidare som tidigare.

Rehabcenter Sfären erbjuder specialiserad rehabilitering för personer i behov av kvalificerade insatser. Det kan vara förvärvad eller medfödd funktionsnedsättning och förändrade livsvillkor efter svåra sjukdomar eller traumatiska händelser.  Rehabiliteringen utgår ifrån varje enskild persons unika situation, behov och förutsättningar och sker på lika villkor oavsett socialt och kulturellt ursprung.