Avtalet för Armprotesmottagningen hos Rehabcenter Sfären upphörde 1 september 2018

Ny leverantör av rehabilitering efter amputation eller vid medfödda skador på armar och/eller ben.

Den 1 september 2018 tog Aktiv Ortopedteknik i Stockholm AB över uppdraget av rehabilitering för personer med övre och/eller nedre extremitetsskador efter en upphandling av Stockholms läns landsting..

För dig som patient innebär detta att du fortsätter din rehabilitering hos Aktiv Ortopedteknik. Det finns personal från nuvarande verksamheter i den nya verksamheten. Personal kommer utgöras av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykolog och ortopedläkare som har lång erfarenhet från området. Aktiv Ortopedteknik har sin huvudenhet i Bergshamra, Solna, men det kommer även finnas möjlighet att boka tid i Norrtälje och i Södertälje.

Du som är i en rehabiliteringsperiod kommer, efter ditt samtycke, att bli kontaktad av Aktiv Ortopedteknik för fortsatt planering och tidbokning för din fortsatta rehabilitering. Om du inte är i en aktiv rehabiliteringsperiod är du välkommen att själv kontakta rehabiliteringsteamet på Aktiv Ortopedteknik vid behov.

Kontakta din nuvarande vårdgivare om du vill att dina uppgifter ska överföras till Aktiv Ortopedteknik.  

Om du behöver förnya din remiss för protes kontaktar du din ortopedläkare eller rehabiliteringsteamet på Aktiv Ortopedteknik.

Det går bra att kontakta Aktiv Ortopedteknik för tidbokning fr o m 1 augusti. Inget remisskrav finns för att söka vård inom detta avtal, med undantag för bedömning av Raynauds fenomen.

 

Kontaktuppgifter:

Aktiv Ortopedteknik, Bergshamra
Barks väg 7
170 73 Bergshamra

08 - 624 95 50