Lymfödemmottagning

Vi har avtal med Region Stockholm (SLL) för specialistläkarmottagning och öppenvårdsmottagning för bedömning och behandling av patienter med lymfödem. Är orsaken till ödemet oklart, görs en utredning i samråd med remitterande läkare för att fastställa bakomliggande orsaker.

Vår klinik vänder sig till patienter i alla åldrar från hela landet.
För planering av intensivrehabiliteringen samt telefonrådgivning ring samordnare/sjuksköterska.

 

Vad är lymfödem?

En vanlig fråga som vi får, från både vårdgivare och patienter, är vad ett lymfödem egentligen är. Ödem innebär ansamling av vätska i vävnaden. Lymfödem innebär svullnad till följd av en försämrad transportkapacitet i lymfsystemet och kan vara:

  • Primära - på grund av en medfödd svaghet i lymfsystemet.                                                
  • Sekundära - på grund av ett skadat lymfsystem, vanligen efter en behandlad cancersjukdom.

 

Vad kan det innebära att ha lymfödem?

Lymfödem förekommer oftast i arm eller ben och kan ge nedsatt fysisk och psykosocial funktion och leda till svårighet att utföra dagliga aktiviteter. Svullnaden kan ge besvär med tyngd- och spänningskänsla, försämrad rörlighet, känselpåverkan och ibland smärta. Svullnaden kan även öka risken för rosfeber (erysipelas).