Bräcke diakoni stödjer barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i Rumänien

Alla barn har rätt till ett bra liv. Även barn och ungdomar med olika typer av funktionsnedsättningar.

Vi har under åren skaffat oss lång erfarenhet och gedigen kunskap om hur barn och ungdomar med funktionsnedsättningar kan växa och utvecklas – som vi vill dela med oss av. Att förutsättningarna för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i Rumänien ser annorlunda ut än i Sverige har berört oss alla starkt. Detta vill vi vara med och ändra på och därför startade vi stiftelsen ”Si Tu” i Constanta i Rumänien. ”Si Tu” betyder ”Du med”.

Habiliteringen Si Tu ingår i vår verksamhet sedan 1997 och erbjuder allt från habilitering, träning, psykoterapi och talpedagogik till specialundervisning. Men arbetar också aktivt med att integrera barnen både i samhället och socialt, att påverka och förändra omgivningens attityder och att ge föräldrarna kunskap och vägledning. Si Tu arrangerar också glädjefyllda och utmanande aktiviteter för barnen.

Vi driver den här verksamheten helt utan intäkter, utan avgifter från familjerna. Men förhoppningen är att de lokala myndigheterna med tiden ska ta ett större ansvar. Genom olika bidrag kan vi möjliggöra t ex extra läkarresurser, träningsutrustning och få hjälp att sätta guldkant på tillvaron för barnen. Vi vill också utöka vårt stöd och följa barnen upp i ungdomsåren. SKF Sverige AB är ett av de företag som långsiktigt stödjer verksamheten vid Si Tu.

Vår drivkraft är att göra skillnad för dessa barn - och stödja deras utveckling och möjlighet till jämställdhet och delaktighet i samhället. Kontakta oss gärna så berättar vi mer eller läs mer på www.situfundatia.ro.

Alla barn är lika värda.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni