Kontakt

För att få plats på Sjöstadsgården måste du kontakta en biståndshandläggare inom äldreomsorgen i hemkommunen. I Stockholms kommun är det så kallat kundval, vilket innebär att du som har fått bistånd för en plats på äldreboende har möjlighet att ställa sig i kö för det äldreboende som du önskar bo på.

Sjöstadsgården drivs av Bräcke diakoni genom Bräcke diakoni Stockholm AB.

Adress
Aktergatan 17-19
120 66 Stockholm

Verksamhetschef 
Mia Hakeros
Tel 08-120 44 120

Biträdande verksamhetschef
Jeanette Stenberg
Tel 08-120 44 121

Våning 2A
08-120 44 112

Våning 2B
08-120 44 122

Våning 3A
08-120 44 113

Våning 3B
08-120 44 123

Våning 4A
08-120 44 114

Våning 4B
08-120 44 124

Våning 5
08-120 44 115

Sjuksköterska
08-120 44 110, 0701-65 26 23
08-120 44 111, 0701-65 26 24

Sjukgymnast
0701-65 26 25

Arbetsterapeut
0701-65 26 26

Kulturarbetare
0701-65 26 27