Vi som jobbar här

I vår verksamhet arbetar vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeut, sjukgymnast och kulturarbetare. En läkare besöker boendet en gång per vecka och däremellan vid behov. Sjuksköterska och läkare finns att tillgå dygnet runt vid behov.

Vid ankomsten till Sjöstadsgården planerar vi vården tillsammans med dig och dina närstående. Du får en egen kontaktperson och en egen omvårdnadsansvarig sjuksköterska vilka har huvudansvaret för att dina behov och önskemål tillgodoses. Dina önskningar, förväntningar och resurser är en viktig del i planeringen.

Vi erbjuder omvårdnad, medicinsk vård och viss rehabilitering. Vården och omsorgen grundas på en humanistisk människosyn. Vi menar att varje människa har ett unikt värde och ska bemötas med respekt för hennes integritet, trygghet och påverkan.