Välkommen till Bräcke demensboende Södergården

Bräcke demensboende Södergården är ett demensboende i Göteborg för dig under 65 år. Många tror att demenssjukdomarna bara drabbar äldre personer men även yngre personer insjuknar i demens. Att drabbas av demens påverkar till stor utsträckning det dagliga livet. Beroende på vilken demenssjukdom du drabbats av kan du ha svårt med minnet, att hitta, att utföra olika praktiska sysslor eller att avläsa sociala regler.

På Södergården får du stöd i att kunna leva ditt liv så självständigt som möjligt. Tillsammans med dig och dina närstående tar vi reda på vilka resurser, möjligheter, svårigheter och hinder som finns i din vardag. Du får stöd i att  använda dina resurser för att hantera det som inte fungerar. 

Du kan bo på Södergården en längre tid då det är ett permanent boende.