Att sätta mål

När du flyttar till Södergården får du berätta om vad som är viktigast för dig just nu. Sedan gör vi tillsammans med dig och dina närstående en kartlägggning av din situation (PDU). I kartläggningen uppmärksammar vi exempelvis:

- Vad du kan och själv klarar (resurser)

- Vilket stöd som finns runt omkring dig, kan exempelvis handla om hjälpmedel eller personer i din närhet som stöttar dig (möjligheter)

- Vad du har för behov av stöd (behov)

- Om det finns saker som hindrar dig runtomkring dig, kan exempelvis vara avsaknanden av hjälpmedel (hinder)

Nu kan vi tillsammans sätta personliga mål och skapa insatser för att du ska kunna nå målen. Insatserna kan vara stödjande/tränande eller kompenserande. Vi skriver mer om hur insatserna kan se ut under rubriken "vardagsträning och stöd".

Tillsammans med din biståndshandläggare kan vi följa dina framsteg och uppmärksamma om du behöver mer eller mindre stöd. Dina mål och de insatser som vi tagit fram för att nå målen dokumenteras i din genomförandeplan. Planen uppdateras var 6:e månad och delges din biståndshandläggare.

 

Ett viktigt mål för Sofia är att komma ut och hon vill kunna röra sig mer självständigt. För att nå sitt mål övar hon tillsammans med sin kontaktperson Cecilia på att gå med rullator och träna på olika minnesmärken i omgivningen för att lättare kunna hitta.