Info till biståndshandläggare

Här följer lite riktad information till dig som är handläggare och överväger att placera någon hos oss. Hör gärna av dig direkt till oss om du har fler frågor!

Målgrupp
Södergårdens verksamhet rikar sig till personer under 65 år som drabbats av demens (givetvis har personen rätt att bo kvar även efter 65-års ålder på våra permanentplatser). 

Verksamhet
Södergården har 7 permanenta platser . Placeringar sker utifrån SoL (vilket innebär att den enskilde inte behöver vara berättigad till stöd enligt LSS för att kunna bo hos oss)

Södergården ligger på Hissingen i Göteborg. Det finns gott om fin natur runt omkring boendet med goda möjligheter utevistelse. Rådjuren kommer ibland ända fram till huset.

Lägenheterna är omkring 50 m2 med kombinerat kök/matrum/vardagsrum samt sovrum. Alla lägenheter har egen uteplats eller balkong. Vi har också en gemensam lägenhet med kök, som ger möjligheter till vardagsträning och social samvaro.Det finns också en restaurang i en närliggande byggnad (klicka här för lunchmeny).

Hur länge får man bo  kvar på korttidsplatserna?
Från 3 månader upp till 3 år

Avtal
Vi har ram-avtal med de flesta stadsdelar i Göteborgs stad
Vi har även ramavtal med; Kungsbacka kommun, Kungälvs kommun, Lerums kommun och Ale kommun. Ring oss om du undrar över kostnader förrenade med olika avtal.
Kontakta oss gärna om vi inte har ram-avtal med din kommun, så kan vi se om vi kan hitta en induviduell lösning alternativt teckna ett övergripande ram-avtal med er.

Uppföljning
Under rubriken PDU kan du läsa mer om vårt arbetssätt, som handläggare bjuds du in till regelbundna uppföljningsmöten var 3:e mån på korttid och var 6:e mån på permanent. Då får du ta del av den enskildes upplevelse av sin situation och vår dokumnetation av framsteg och försämringar utifrån satta mål. För oss är det viktigt att lägga en stor betoning på vad vi kallar KAN-listan, som är en sammanställning av den enskildes resurser, detta både för att stärka personens självkänsla och för att vår erfarenhet är att ett sådant förhållningssätt är hälsofrämjande för den enskilde.