Kompetens

Personal
Bräcke diakoni och Södergården ställer höga krav på den personal vi rekryterar – både ordinarie och vikarier. Hos oss på Södergården finns undersköterskor och stödpedagoger (som kan ha varierande utbildningsbakgrunder exempelvis KY-utbildad aktiveringspedagog, demensspecialiserad undersköterska, leg arbetsterapeut, socionom eller pedagogisk utbildning).

Personalen har också bred erfarenhet av stödinsatser, t ex vid dagverksamheter, boenden och boendestöd.

Hos oss finns en ansvarig sjuksköterska på plats dagtid och tillgång till joursköterska på plats kvällar, helger och nätter. Vi har regelbundna kontakter med sjukgymnast och arbetsterapeut. På Bräcke diakoni arbetar även en präst och en diakon som finns tillgängliga för samtal för dig som bor på Södergården. Diakonen kan också träffa dig som anhörig om önskan finns.

Salutogent synsätt
Södergårdens medarbetare arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Det innebär att vi lägger tonvikten på det friska och de resurser som varje människa har. Friskfaktorer och välbefinnande är vårt utgångsläge för det stöd vi ger i vardagen. Stödet ska göra det möjligt att uppleva vardagen begriplig, hanterbar och meningsfull.

Volontärverksamhet
Bräcke diakoni har en tradition av att sätta guldkant på tillvaron och ge mervärde för andra människor genom vår volontärverksamhet. Södergården har flera volontärer som besöker oss varje vecka. Volontärerna går långpromenader, bakar, sitter ner och pratar en stund eller gör olika utflykter med dig som önskar detta. Tiden med volontären kan vara ett led i ökat välbefinnande och livskvalitet.