Kontaktperson

Vi arbetar med kontaktmannaskap. Det innebär att du som bor på Södergården får en kontaktperson redan innan du flyttar in. Kontaktpersonen är en personal som har ett särskilt ansvar för att samtala med dig och hålla kontakten med dina närstående (om du önskar detta).

Om det är önskvärt kan kontaktpersonalen göra ett hembesök för att träffa dig. Kontaktpersonalen förbereder, tillsammans med övrig personal, inför din in- och utflyttning

Det är kontaktpersonen som kommer att skriva ner vad som är viktigt för dig och hur personalen bäst kan stötta dig. Dokumentet kallas för en genomförandeplan och den uppdateras vid behov (om ditt hälsotillstånd förändras) eller var 3-6:e månad (beorende på om du bor på korttidsboende eller permanentboende).

Här sitter Sofia tillsammans med sin kontaktperson Cecilia och sin son Jonatan. De pratar om vad som är viktigt för Sofia och hur Cecilia och hennes kollegor kan stötta Sofia på bästa sätt. Cecilia antecknar det de kommer fram till i Sofias genomförandeplan