Min levnadsberättelse

För att vi ska kunna skapa en plats där du inbjuds till att vara dig själv så behöver vi veta vem du är. Vilka intressen du har och vad som är viktigt i ditt liv. Kort sagt information om din livsberättelse.

När du drabbats av en demenssjukdom är minnet av vad som hände tidigt i livet ibland tydligare än det som hände igår. När du inte minns vill vi kunna stötta och vägleda dig.  Fotografier, saker och musik eller sånger är exempel på något som ofta lockar fram minnen och som vi tillsammans kan använda som "minnesstöd". 

För att ge dig stöd för att skriva ner din levnadsberättelse har vi tagit fram en mall som du kan använda (men du kan också skriva den på blanka papper om du hellre vill det).

Levnadsberättelse (att skriva ut och fylla i för hand)

Levnadsberättelse (att fylla i på dator)

Bifogade filer