Vardagsträning och stöd

Du, dina närstående och kontaktpersonal väljer ut områden som är viktiga för dig att vardagsträna – för att stärka förmågan till ett mer självständigt liv.

Det kan t ex vara att göra i ordning frukost eller kvällsmat, olika moment vid toalettbestyr eller att hantera tvättstugan med bokning av tider och tvätt. Kanske behöver du träna på att äta måltider i gemenskap med andra, göra saker du tycker om eller kunna göra enkla aktiviteter självständigt i ditt hem. Det kan också handla om minnesträning eller orienteringsträning, t ex att hitta till restaurangen, att komma ihåg tiden för middag eller att träna in en daglig rutin.

Sofia övar också sin balansförmåga innomhus här tar hon med stöd av Cecilia upp ett tappat äpple från golvet

 

Det vardagliga stödet vi kan ge innefattar bl a

  • bibehållen dygnsrytm
  • regelbundna måltider
  • utevistelser och promenader
  • social träning och möjlighet till gemenskap med andra
  • sociala och fysiska aktiviteter
  • individuella aktiviteter

På bilden syns Sofia som odlar tillsammans med Cecilia som är personal på Södergården. Sofia tycker mycket om växter och odlingen ger henne både möjlighet att göra något hon tycker om samtidigt som hon övar sin balansförmåga.