Info

Verksamhetschef, demensinriktning
Karin Thune
Tel 08-120 33 240, 0701-65 26 33

Verksamhetschef, allmän omvårdnadsinriktning
Maj-Lis Johansson
08-120 33 241, 0701-65 26 31

Välkommen till Vård- och omsorgsboendet Sofiagården

Bräcke diakoni driver inte längre Sofiagården. Sedan 1 november 2018 har boendet tagits över av Vardaga.

Bräcke diakoni driver inte längre Sofiagården. Sedan 1 november 2018 har boendet tagits över av Vardaga.