Info

Verksamhetschef/Rektor
Johanna Björnhage
031-50 27 56
sparet@brackediakoni.se

Vi är en integrerad förskola för alla och  finns på Bräcke diakoni i Lundby. Vi är en privat förskola med närhet till naturupplevelser så som skogen bredvid förskolan och vattnet nere vid Eriksberg. Spåret är en förskola med en avdelning för barn mellan 1-5 år. På förskolan arbetar förskollärare och barnskötare. Maten lagas på plats av vår kock.

Vi har stora luftiga lokaler och tillgång till gympasal och vi delar även ateljé med Förskolan Stegen, en specialförskola vi samarbetar med.

Vägg i vägg med Spåret ligger specialförskolan Stegen som arbetar med Konduktiv Pedagogik. Vissa grundtankar ifrån den Konduktiva Pedagogiken genomsyrar även verksamheten på Spåret. T.ex. att alla barn kan och att vi utgår från varje barns unika möjligheter. Dessa tankar stämmer också väl överens med värdegrunden i Lpfö-18. 

Låter detta som en förskola för er så kan ni ställa er i kö för att få en plats hos oss.

Verksamhetsidé