Verksamhetsidé

Vi strävar hela tiden mot en verksamhet som är trygg, lärorik och rolig för alla. På vår förskola ger vi barnen möjlighet att utveckla alla sina förmågor genom att stimulera deras naturliga nyfikenhet på världen. Lärandet sker genom lek. Alla små barn utforskar sig själva och sin omvärld med sin kropp och med sina sinnen som redskap. Vi pedagoger är: medupptäckare; medupplevande; medundersökande; medagerande. Att vara aktiva tillsammans, att få arbeta för gemensamma mål, vara helt inkluderad, är en stor del i att känna mening. Med hjälp av gruppen får barnen möjlighet att samspela och att ta del av gemensamma regler, rättigheter, skyldigheter och de får lära sig ta ansvar för sig själva och andra. Den hjälper också barnen att se att vi alla är olika och känna trygghet i att vara en del av en helhet. Framförallt ger det en möjlighet att utveckla gemenskap, vänskap och dela glädje.

Vår miljö är en viktig del av det vi vill med vår pedagogik. Den speglar vår syn på barn, hur man lär sig och vad kunskap är. I viss mån skapar vi själva våra barn, medvetet eller omedvetet. Miljön, redskapen, hyllorna och materialen bidrar genom att berätta för barnen vad man förväntar sig av dem.

Förskolan ligger vägg i vägg med specialförskolan Stegen, vilket ger ett naturligt samarbete och integrering för alla barn.

Våra ledord är: Jag vill, jag kan, jag törs