Kontakt

Hur får man en plats på Starbogården?
För att få komma till Starbogårdens dagverksamheter behöver du ett biståndsbeslut av biståndshandläggaren i din hemkommun.

Starbogården drivs av stiftelsen Bräcke diakoni.

Adress
Bättringsvägen 7
162 54 Vällingby

Gamla Starbogården
08-37 06 07, 0701-65 26 97

Nya Starbogården
08-37 06 08, 0701-65 26 98

Verksamhetschef
Ylva Svesse
08-445 53 33
ylva.svesse@brackediakoni.se

Samordnare
Agneta Bäärnhielm
08-445 53 30, 0761-00 53 30
agneta.baarnhielm@brackediakoni.se