Välkommen till Förskolan Stegen

Förskolan Stegen - med konduktiv pedagogik

Förskolan Stegen i Göteborg är en specialförskola för barn som har behov av särskilt stöd - och framför allt för barn med olika rörelsehinder. Vi arbetar med konduktiv pedagogik som är en specialpedagogik för barn med rörelsehinder, främst neurologiska skador som t ex cerebral pares. Pedagogiken uppmuntrar till egen aktivitet och ser möjligheterna i den egna motivationen. Genom pedagogiken lär man sig nya tankesätt som ger möjlighet till utveckling.

Vägg i vägg med Stegen ligger vår systerförskola Spåret. Syftet är att integrera de båda verksamheterna och att ha gemensamma rum och aktiviteterdär barn från Stegen och Spåret kanträffas och utvecklas tillsammans.

Watch our movie with English subtitles - here.