Om insamlingsstiftelsen Bräcke diakoni

Någon kan fråga sig varför vi ska syssla insamling över huvud taget, vi har ju haft fungerande verksamhet i snart 100 år, utan insamlade medel? Visserligen, men vi vill göra mer. Därför startade vi insamlingsstiftelsen Bräcke diakoni, vars enda syfte är att samla in medel till Stiftelsen Bräcke diakoni.

Vi har jobbat med volontärer som engagerat sig med sin tid i decennier. Men för en del är det lättare att bidra med pengar än med tid, och nu gör vi just det lite enklare. 

Insamlade medel är också en möjlighet för oss att ge de människor vi möter i våra verksamheter något extra. Helene Mellström, direktor och VD förklarar.

– Tankarna på en insamlinsgstiftelse har funnits väldigt länge. Många av våra verksamheter drivs genom avtal med kommun och landsting. Pengarna vi får är då öronmärkta till mat, sängplats, personal och så vidare. Men vår personal, med sin kompetens och sin erfarenhet, har många goda idéer kring vad man kan göra mer. Med hjälp av pengarna vi samlar in hoppas vi kunna förverkliga de här idéerna.

Och varför en separat insamlingsstiftelse? Jo, det finns flera anledningar. Dels vill vi göra uppdelningen mellan operativ verksamhet och insamling så tydlig som möjligt. Vi vill också, på ett enkelt och begripligt sätt, redovisa vad de insamlade medlen går till.

Men vad är en insamlingsstiftelse utan sitt 90-konto? Inte mycket, enligt Katarina Johansson, insamlingsansvarig.

– Ett 90-konto är en kvalitetsstämpel av rang. Det är starkt inpräntat i svenskarnas medvetande att det bara är till 90-konton man ska skänka pengar, säger hon.