Välkommen till Bräcke diakonis stödgrupp för unga och familjer i sorg

Ibland gör livet ont...

Stödgrupp för dig som är ung och har förlorat någon nära