Våra stödgrupper

När ens förälder dör är det vanligt att uppleva att ingen förstår eller lyssnar. Du kanske inte har någon i din närhet du vill vända dig till. Även om det är svårt att prata om din sorg kan det hjälpa att träffa andra som varit med om samma sak och som vet vad det handlar om.

Bräcke diakoni har stödgrupper för den som har förlorat en förälder samt för den som då har mist sin make/maka(exmake/exmaka). Hela familjen är välkommen och delas in i en barngrupp, en tonårsgrupp, en grupp för unga vuxna samt en föräldragrupp. Grupperna kommer samtidigt och slutar samtidigt.

Alla som kommer är i sorg och saknad och tillsammans delas upplevelser och erfarenheter. Orsak till dödsfallen är olika  men sorgen delar man. 

Verksamheten är ett IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) mellan Bräcke diakoni och Västra Götalandsregionen.

Våra stödgrupper

Du är välkommen till stödgrupperna oavsett vilken kommun du bor i. Vi startar antingen under våren eller hösten beroende på efterfrågan. Deltagarna delas in i grupperna:

  • barn mellan 8–12 år
  • tonåringar
  • unga vuxna
  • föräldrar 

För att börja i en grupp bör det ha gått några månader efter dödsfallet. Det gör att du lättare kan ta in och ta till dig andras erfarenheter. Självklart bestämmer du själv hur mycket eller hur lite du vill berätta. Här får du utrymme att tänka och känna – precis vad du vill. 

Tid

Varje grupp träffas vid sju tillfällen på vardagseftermiddagar. Vi bjuder på fika.

Plats

Vi träffas i Göteborg men exakt lokal varierar mellan terminerna. Du får mer information i samband med anmälan. 

OBS! Information om lokalen kan förändras med tanke på situationen med covid-19.

Vill du vara med? Eller vill du bara veta lite mer? Kontakta oss gärna!

Agneta Önnelind 031-502539.
agneta.onnelind@brackediakoni.se

Ladda ner och skriv ut folder med information kring våra stödgrupper. 

Ladda ner och skriv ut Affisch  med information kring våra stödgrupper.