Vill du veta mer om våra stödgrupper?

Stödgrupper för barn och familjer i sorg och saknad efter nära familjemedlems död har funnits sedan 2004. Syftet har varit att genom att dela tankar känslor med andra i liknande livssituation få stöd för sin egen sorgebearbetning. Resultatet visar på att delandet och igenkännandet ger hopp och en ökad tro på den egna förmågan att hantera situationen. Nu vill vi sprida ordet så vi kan hjälpa fler.

Verksamheten är ett komplement till hälso- och sjukvårdsinsatser för barn, unga och familjer som genomgår en normal krisreaktion och som bedöms behöva detta stöd för att förebygga framtida ohälsa. 

Välkommen på digital info-träff

I maj bjuder Bräcke diakoni och Västra Götalandsregionen tillsammans in till en digital informations-träff där du får veta mer om hur grupperna är upplagda. Det presenteras av bl a Christina Berg som varit med och byggt upp modellen.

När: 4/5, kl 11 – 12
Var: Digitalt, i Teams
Vem: För dig som i ditt arbete möter föräldern som mist sin livspartner, träffar unga vuxna som sörjer eller som jobbar med barn som mist sin mamma eller pappa.

Intresserad?

Vill du delta så kan du maila till: agneta.onnelind@brackediakoni.se 
Vi skickar ut en Teams-länk lite närmare det aktuella tillfället. Sprid gärna informationen vidare till dem du tror kan vara intresserade. En flyer för utskrift finns att ladda ner här (länk).

Varmt välkommen!