Info

 

Välkommen att kontakta oss!

 

Sara Jonåker

Projektledare

Telefon 031-502672

sara.jonaker@brackediakoni.se

Välkommen till Projekt StrÅng - stress-och ångesthantering

Projekt StrÅng handlar om stress- och ångesthantering för unga vuxna med rörelsehinder.

Projektet syftar till att generera kunskap och utveckla metoder inom stress och ångesthantering anpassat för unga vuxna med rörelsehinder.

 

Besök gärna vår Facebooksida och Arvsfondsida.