Info

 

Välkommen att kontakta oss!

 

Sara Jonåker

Projektledare

Telefon 031-502672

sara.jonaker@brackediakoni.se

 

Projekt StrÅng - stresshantering för dig med rörelsenedsättning, är nu avslutat.

 

Projekt StrÅng genomfördes 2016-2019 tillsammans med Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben med medel från Arvsfonden.

Projektet syftar till att generera kunskap och utveckla metoder inom stress och ångesthantering anpassat för personer med rörelsenedsättning.

Projektet har resulterat i en film och en bok. Se vidare.

www.brackediakoni.se/strang/film

www.brackediakoni.se/strang/bok

 

 

Besök gärna vår Facebooksida och Arvsfondsida.