Om oss

Personer med rörelsenedrättning har ofta sämre levnadsförhållanden än personer utan rörelsenedsättning. De upplever också ofta en hög stressnivå i vardagen, kopplat både till sin funktionsnedsättning och hur samhället fungerar i stort. Många med rörelsenedsättning har dessutom svårare att tillgodogöra sig de stress- och ångesthanteringsmetoder som finns idag.

I projektet vill vi förebygga och ge verktyg som fungerar för personer med rörelsenedsättning som besväras av stress eller ångest. För oss är det viktigt att kontinuerligt ta tillvara på den kunskap och de erfarenheter av stress och ångest som finns hos målgruppen och hur de som individer hanterar detta. För att ta reda på det kommer vi att träffa och intervjua personer med varierad rörelseförmåga. 

Genom att utveckla metoder och strategier för stress- och ångesthantering för personer med rörelsehinder vill vi förebygga ohälsa. Metoderna och strategierna kommer sedan att prövas och utvärderas under projektets gång där deltagarnas interaktion och medverkan är en förutsättning.

De erfarenheter som görs i projektet kommer att samlas i en självhjälpsbok vilken kan spridas och användas av målgruppen, brukarorganisationer med flera.

 

Projekt StrÅng drivs av Bräcke diakoni och finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden. Medsökande är Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben.

 

Besök gärna vår Facebooksida och Arvsfondsida.