StrÅng tackar för sig men lever vidare genom fortsatt spridning av bok och film

Arvsfondsprojekt StrÅng, Stress- och ångesthantering för personer med rörelsenedsättning, tar slut den 28 februari, men lever vidare genom fortsatt spridning av bok och film.

 

Efter tre års arbete med intervjuer, referensgrupper, föreläsningar och stresshanteringskurser har projektet skrivit självhjälpsboken ”Jag vill bara leva mitt liv” – stresshantering för dig med rörelsenedsättning. Under projektets första år gjordes en film som belyser den ökade stress som målgruppen lever med. Innehållet i både film och bok bygger på samtal och diskussioner med personer med rörelsenedsättning. 

Boken vänder sig i första hand till personer med rörelsenedsättning men även till anhöriga eller de som arbetar inom området. I boken presenteras olika stresshanteringsmetoder såsom yoga, mindfulness och vardagsstruktur som exempel. Boken innehåller fakta, praktiska tips och övningar som fungerar för de flesta oavsett rörelseförmåga.

-Boken behövs verkligen och visar att det är möjligt att anpassa metoder så att man kan delta utifrån sina förutsättningar, något jag tidigare saknat. Dessutom är boken vackert illustrerad vilket i sig ger en lugn känsla, säger Kristina Kindberg, representant för Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben.

 

Vad har vi lärt oss?

Vi har lärt oss mycket under dessa tre projektår och det har varit fantastiskt att få förmånen att kunna fördjupa sig i ett intressant ämne under så lång tid.

Kunskapen om stress och stresshantering har vi lärt genom diskussioner med duktiga professionella och framförallt genom möten med personer med egen rörelsenedsättning. Att ta del av deras erfarenheter har varit mycket givande och tankeväckande.

Vi har fått en ökad förståelse för den stress som personer med rörelsenedsättning lever med. Att leva med en funktionsnedsättning är så mycket mer komplext jämfört med att leva utan. Förutom övriga vardagssysslor behöver man även förhålla sig till andra faktorer som till exempel myndighetskontakter, assistans och tillgänglighet.

Många av dessa faktorer som är viktiga för att livet ska fungera är svåra att själv påverka, det ligger många gånger i myndigheters och politikers händer.

Flera stressfaktorer ligger utanför den egna kontrollen och man måste bara försöka hantera det.

Vi har även lärt oss att vara öppna för att prova alternativa och lite okonventionella lösningar inom stresshantering, där vi tidigare har följt traditionella metoder.

Alla är vi olika och unika och det finns sällan ett sätt som passar alla, man behöver våga prova nya vägar.

 

Vad händer nu?

Boken har blivit uppskattad och det har varit stor efterfrågan inom alla målgrupper vilket självklart känns jätteroligt. Den har redan börjat användas inom skolundervisning samt i studiecirklar på habilitering. Boken trycktes i 3300 exemplar och idag finns cirka hälften av böckerna kvar som fortsätter att spridas och ge avtryck.

”Jag vill bara leva mitt liv” har bland annat uppmärksammats av:

http://fysioterapi.se/wp-content/uploads/Webbtidning_Fysioterapi_1-19.pdf (tidningen Fysioterapi)

och www.spin-off.se (brukarorganisationen spin-off)

 

Vi hoppas att boken kommer att ge inspiration och nya idéer kring stresshantering och främja en bättre hälsa och en mer avstressad tillvaro för personer med rörelsenedsättning.

Är du intresserad av en bok eller av något annat som berör projektet, hör av dig till:

Sara Jonåker sara.jonaker@brackediakoni.se

 

Boken går också att läsa digitalt på: www.brackediakoni.se/strang/bok

Filmen går att se på: www.brackediakoni.se/strang/film

 

Det har varit otroligt givande och roligt att arbeta med projekt StrÅng och vi tackar arvsfonden som gjorde det möjligt för oss!