Välkommen till StrÅngs morgonseminarium 9/2 i Göteborg

Välkommen att höra mer om vad vi arbetar med i Projekt StrÅng och vad som händer framöver.

När: 9:e februari klockan 8.30-9.15

Var: Arena Första Lång, Första Långgatan 17B, Göteborg

Hur: Morgonseminarium där fika/frukost finns att köpa

 

Projekt StrÅng är ett treårigt Arvsfondsprojekt som vill förebygga och utveckla stresshanteringsmetoder för peroner med rörelsenedsättning. Många personer med rörelsenedsättning har ofta sämre levnadsförhållanden än personer utan rörelsenedsättning och upplever en högre stressnivå i vardagen kopplat funktionsnedsättningen och hur samhället fungerar.

Möt oss ta ta del av vad vi hittills kommit fram till, bland annat genom 16 intervjuer med personer med rörelsenedsättning. Varmt välkommen den 9 februari!