Vår bok

Projekt StrÅngs självhjälpsbok ”Jag vill bara leva mitt liv” – stresshantering för dig med rörelsenedsättning, vänder sig i första till dig med rörelsenedsättning men även till dig som är anhörig eller arbetar inom området.

I boken kan du läsa om olika stresshanteringsmetoder och hur dessa anpassas till personer med varierad rörelseförmåga. Innehållet bygger på samtal och diskussioner med målgruppen. I ”Jag vill bara leva mitt liv” presenteras olika stresshanteringsmetoder såsom yoga, mindfulness, måleri och vardagsstruktur som exempel.

Boken innehåller fakta, praktiska tips och övningar som fungerar för de flesta oavsett rörelseförmåga. Vi hoppas att boken ger inspiration och nya idéer kring stresshantering och främjar en bättre hälsa och en mer avstressad tillvaro för dig med rörelsenedsättning!

Är du intresserad av boken? Hör av dig till: Sara Jonåker, sara.jonaker@brackediakoni.se Boken finns även att läsa digitalt.

Läs hela boken digitalt här.