Ledningsgrupp

Helene Mellström

Direktor/vd

Master of Management och leg. arbetsterapeut. Tidigare anställd bl a Försäkringskassan.

Thomas Schneider

Utvecklingschef

Fil. dr. Tidigare anställd på bl.a. Famna.

Erik Andersson

Driftchef

Specialist i allmänmedicin, tidigare bland annat Närhälsan. Ordförande i PrimÖR.

Christel Sjöholm

Ekonomichef

Civilekonom. Tidigare anställd på bl a Exide Technologies.

Gustaf Lindman

Fastighetschef

Bodil Takvam

HR-chef

Fil. kand i personal- och arbetslivfrågor, tidigare anställd på bl a Saab och Ericsson.

Maude Kardell Wahlbäck

Välfärdsstrateg

Leg sjuksköterska, specialistsjuksköterska inom medicinsk omvårdnad, fil kand i vårdvetenskap. Tidigare anställd av Västra Götalandsregionen.

Johan Broberg

Välfärdsstrateg

Socionom. Kommer närmast från biståndsenheten Partille kommun.

Styrelse

Bengt Sallerfors

Ordförande

Leg. läkare, docent.

Thomas Söderberg

Vice ordförande

F.d. biskop i Västerås stift, ordförande St. Lukas, Dalarna, engagerad i bl a kyrkomötet och kyrkostyrelsen.

Elisabeth Hjalmarsson

Styrelseledamot

Avdelningschef Diakoni & Mission i Täby församling, diakon, fd handläggare för kyrka-samhällsfrågor hos Svenska kyrkans nationella nivå.

Carita Brovall

Styrelseledamot

Kommunchef i Tranemo kommun. Lång erfarenhet från arbete i kommunal förvaltning och verksamheter främst inom vård och omsorg.

Gunilla Nilsson

Styrelseledamot

Projektledare SKF. Tidigare VD SKF Sverige och olika positioner inom Finans på SKF.

Göran Albertson

Styrelseledamot

Civilekonom, tidigare inom SEB samt Volvokoncernen

Johan Lövrup

Styrelsesuppleant

F.d. advokat vid Advokatfirman Glimstedt, styrelseuppdrag i flera föreningar och stiftelser bl.a. ordförande för S:t Lukas Alingsås-Lerum

Helene Mellström

Direktor/vd

Master of Management och leg. arbetsterapeut. Tidigare anställd bl a Försäkringskassan.

Bengt Sallerfors
Thomas Söderberg
Elisabeth Hjalmarsson
Carita Brovall
Gunilla Nilsson
Göran Albertson
Johan Lövrup
Helene Mellström
Thomas Schneider
Erik Andersson
Christel Sjöholm
Gustaf Lindman
Bodil Takvam
Maude Kardell Wahlbäck
Johan Broberg
Helene Mellström

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni