Ledningsgrupp

Erik Andersson

Områdeschef Hälsa & Vård

Specialist i allmänmedicin, tidigare bland annat Närhälsan. Ordförande i PrimÖR.

Maude Kardell Wahlbäck

Områdeschef Äldreomsorg & Hospice

Leg sjuksköterska, specialistsjuksköterska inom medicinsk omvårdnad, fil kand i vårdvetenskap. Tidigare anställd av Västra Götalandsregionen.

Helene Mellström

Områdeschef Rehab & Funktionshinder

Master of Management och leg. arbetsterapeut. Tidigare anställd bl a Försäkringskassan.

Manuela Chierici Tilly

Ekonomichef

Civilekonom. Tidigare anställd på bl.a. Capio Sjukvård.

Christel Sjöholm

Tf ekonomichef

Civilekonom. Tidigare anställd på bl a Exide Technologies.

Thomas Schneider

Kvalitetschef

Fil. dr. Tidigare anställd på bl.a. Famna.

Bodil Takvam

HR-chef

Fil. kand i personal- och arbetslivfrågor, tidigare anställd på bl a Saab och Ericsson.

Erik Zaar

Marknadschef

Civilekonom. Tidigare anställd på bl.a. Ginza AB.

Martin Ärnlöv

Direktor/vd

Civilekonom. F.d. ekonomichef och bitr direktor, Bräcke diakoni, tidigare anställd på bl.a. SKF och Akzo Nobel. Styrelseuppdrag i Famna, ESH och IM.

Styrelse

Ionie Oskarson

Ordförande

Senior konsult inom offentlig förvaltning och f.d. förvaltningschef för socialtjänst/vård och omsorg.

Björn Fogelmark

Vice ordförande

Ansvarig för kundkoncept och försäljningsprocesser inom Länsförsäkringar. Ledamot i Valnämnden för Svenska kyrkan i Göteborg. Styrelseuppdrag i bl a Wanda och Jens Ohlsson Stiftelse.

Elisabeth Hjalmarsson

Avdelningschef Diakoni & Mission i Täby församling, diakon, fd handläggare för kyrka-samhällsfrågor hos Svenska kyrkans nationella nivå.

Eva Karlsson

VD och Koncernchef Armatec AB, tidigare SKF. Styrelseuppdrag Assa Abloy.

Bengt Sallerfors

Medicinsk rådgivare, docent i hematologi, Palliativt Utvecklingscentrum vid Lunds universitet och Region Skåne.

Thomas Söderberg

F.d. biskop i Västerås stift, ordförande St. Lukas, Dalarna, engagerad i bl a kyrkomötet och kyrkostyrelsen.

Martin Ärnlöv

Direktor/vd

Civilekonom. F.d. ekonomichef och bitr direktor, Bräcke diakoni, tidigare anställd på bl.a. SKF och Akzo Nobel. Styrelseuppdrag i Famna, ESH och IM.

Erik Andersson
Maude Kardell Wahlbäck
Helene Mellström
Manuela Chierici Tilly
Christel Sjöholm
Thomas Schneider
Bodil Takvam
Erik Zaar
Ionie Oskarson
Björn Fogelmark
Elisabeth Hjalmarsson
Eva Karlsson
Bengt Sallerfors
Thomas Söderberg
Martin Ärnlöv
Martin Ärnlöv

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni