Ledningsgrupp

Erik Andersson

Driftchef

Specialist i allmänmedicin, tidigare bland annat Närhälsan. Ordförande i PrimÖR.

Maude Kardell Wahlbäck

Välfärdsstrateg

Leg sjuksköterska, specialistsjuksköterska inom medicinsk omvårdnad, fil kand i vårdvetenskap. Tidigare anställd av Västra Götalandsregionen.

Christel Sjöholm

Ekonomichef

Civilekonom. Tidigare anställd på bl a Exide Technologies.

Thomas Schneider

Utvecklingschef

Fil. dr. Tidigare anställd på bl.a. Famna.

Bodil Takvam

HR-chef

Fil. kand i personal- och arbetslivfrågor, tidigare anställd på bl a Saab och Ericsson.

Johan Broberg

Välfärdsstrateg

Socionom. Kommer närmast från biståndsenheten Partille kommun.

Helene Mellström

Direktor/vd

Master of Management och leg. arbetsterapeut. Tidigare anställd bl a Försäkringskassan.

Gustaf Lindman

Fastighetschef

Styrelse

Ionie Oskarson

Ordförande

Senior konsult inom offentlig förvaltning och f.d. förvaltningschef för socialtjänst/vård och omsorg.

Thomas Söderberg

Vice ordförande

F.d. biskop i Västerås stift, ordförande St. Lukas, Dalarna, engagerad i bl a kyrkomötet och kyrkostyrelsen.

Elisabeth Hjalmarsson

Avdelningschef Diakoni & Mission i Täby församling, diakon, fd handläggare för kyrka-samhällsfrågor hos Svenska kyrkans nationella nivå.

Eva Karlsson

VD och Koncernchef Armatec AB, tidigare SKF. Styrelseuppdrag Assa Abloy.

Bengt Sallerfors

Medicinsk rådgivare, docent i hematologi, Palliativt Utvecklingscentrum vid Lunds universitet och Region Skåne.

Göran Albertson

Civilekonom, tidigare inom SEB samt Volvokoncernen

Helene Mellström

Direktor/vd

Master of Management och leg. arbetsterapeut. Tidigare anställd bl a Försäkringskassan.

Erik Andersson
Maude Kardell Wahlbäck
Christel Sjöholm
Thomas Schneider
Bodil Takvam
Ionie Oskarson
Thomas Söderberg
Elisabeth Hjalmarsson
Eva Karlsson
Bengt Sallerfors
Göran Albertson
Johan Broberg
Helene Mellström
Helene Mellström
Gustaf Lindman

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni