Ledningsgrupp

Helene Mellström

Direktor/vd

Master of Management och leg. arbetsterapeut. Tidigare anställd bl a Försäkringskassan.

Thomas Schneider

Utvecklingschef

Fil. dr. Tidigare anställd på bl.a. Famna.

Erik Andersson

Driftchef

Specialist i allmänmedicin, tidigare bland annat Närhälsan. Ordförande i PrimÖR.

Christel Sjöholm

Ekonomichef

Civilekonom. Tidigare anställd på bl a Exide Technologies.

Gustaf Lindman

Fastighetschef

Bodil Takvam

HR-chef

Fil. kand i personal- och arbetslivfrågor, tidigare anställd på bl a Saab och Ericsson.

Maude Kardell Wahlbäck

Välfärdsstrateg

Leg sjuksköterska, specialistsjuksköterska inom medicinsk omvårdnad, fil kand i vårdvetenskap. Tidigare anställd av Västra Götalandsregionen.

Johan Broberg

Välfärdsstrateg

Socionom. Kommer närmast från biståndsenheten Partille kommun.

Styrelse

Barbro Fridén

Ordförande

Leg Läk, Med Dr. Styrelseuppdrag i flera bolag och organisationer. Tidigare sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset m.m.

Göran Albertson

Vice ordförande

Civilekonom, tidigare inom SEB samt Volvokoncernen

Jan Edgren

Styrelseledamot

Kommer snart.

Carita Brovall

Styrelseledamot

Kommunchef i Tranemo kommun. Lång erfarenhet från arbete i kommunal förvaltning och verksamheter främst inom vård och omsorg.

Gunilla Nilsson

Styrelseledamot

Projektledare SKF. Tidigare VD SKF Sverige och olika positioner inom Finans på SKF.

Johan Lövrup

Styrelsesuppleant

F.d. advokat vid Advokatfirman Glimstedt, styrelseuppdrag i flera föreningar och stiftelser bl.a. ordförande för S:t Lukas Alingsås-Lerum

Anders Wejryd

Styrelseledamot

Ärkebiskop emeritus, president i Kyrkornas världsråd, f.d. direktor för Ersta diakoni.

Helene Mellström

Direktor/vd

Master of Management och leg. arbetsterapeut. Tidigare anställd bl a Försäkringskassan.

Barbro Fridén
Göran Albertson
Jan Edgren
Carita Brovall
Gunilla Nilsson
Johan Lövrup
Anders Wejryd
Helene Mellström
Thomas Schneider
Erik Andersson
Christel Sjöholm
Gustaf Lindman
Bodil Takvam
Maude Kardell Wahlbäck
Johan Broberg
Helene Mellström

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni