Dags att ansöka om träningsplats hos Miniklubben!

1 oktober startar Miniklubben sin träningsverksamhet igen. 
Konduktor Veronika Csikos kommer att hålla i träningen på torsdagar kl 9-12 i FUB-huset på Lillatorpsgatan 10. 
Barn 0-3 år med rörelsestörningar, motoriska svårigheter och neurologiska skador är välkomna att ansöka. 

För anmälning och frågor kontaktar du Ulrika van den Berg, ulrika.vandenberg@brackediakoni.se