Det är fortfarande stor risk för smitta av covid-19. Du ska stanna hemma vid symtom och vuxna personer håller så gott avstånd som möjligt.

Kontakta oss

Lina Bjarnegård Carlsson, logoped, 0765-032611, lina.b.carlsson@brackediakoni.se 

 

Vill du få tips på hur du kan starta en TilLitenmötesplats?
Läs och/eller ladda ner vår pdf eller beställ vårt häfte.

Märk din beställning med leveransadress, verksamhet och hur många häften du vill ha.
Vi skickar ett häfte per verksamhet, max tre i ett kuvert. Skicka din beställning till lina.b.carlsson@brackediakoni.se 

Du kan också ladda ner vår flyer och/eller affisch!

 

Bifogade filer