Lina Bjarnegård Carlsson

Projektmedarbetare, logoped lina.b.carlsson@brackediakoni.se 031-502611

Ulrika van den Berg

Projektledare, socionom ulrika.vandenberg@brackediakoni.se 031-502610

Övrig personal

Maria Stenmark

Förskollärare

Dahaba Mohamed Ali

Kulturtolk somaliska

Nora Alshanat

Kulturtolk arabiska

Elin Grey

Medarbetare, logoped
Lina Bjarnegård Carlsson
Maria Stenmark
Dahaba Mohamed Ali
Nora Alshanat
Elin Grey
Ulrika van den Berg