Ulrika van den Berg

Projektledare, socionom ulrika.vandenberg@brackediakoni.se 031-502610

Lina Bjarnegård Carlsson

Projektmedarbetare, logoped lina.b.carlsson@brackediakoni.se 031-502611

Veronika Csikos

Konduktor

Övrig personal

Maria Stenmark

Förskollärare

Dahaba Mohamed Ali

Kulturtolk somaliska

Nora Alshanat

Kulturtolk arabiska

Elin Grey

Medarbetare, logoped
Ulrika van den Berg
Lina Bjarnegård Carlsson
Maria Stenmark
Dahaba Mohamed Ali
Nora Alshanat
Elin Grey
Veronika Csikos