På grund av rådande omständigheter och särskilda restriktioner i Västra Götaland har Öppna förskolan TilLiten har stängt tills vidare. Digitala träffar på onsdagar!

Miniklubben

Miniklubben är en mötesplats och träningsgrupp för små barn, företrädesvis 0 - 3 år, med rörelsestörningar. Här stöttas barnen i att lära och utvecklas tillsammans genom lek, sång och rörelse. Begränsat antal platser men vi tar löpande emot intresseanmälningar.

Sagt av föräldrar om träningen på Miniklubben: 

"Genom att använda och utföra de övningar som getts har hen utvecklat sin motorik och blivit starkare och stabilare i kroppen. Även hens kognitiva förmåga har utvecklats"

"Hen har lärt sig att stå kortare stunder själv samt ta något steg. Har blivit stadigare."

"Träffa andra barn, bra träning. Träffa andra familjer i liknande situation."

"Att bättre förstå hur jag kan träna mitt barn. Att bli en del av en grupp föräldrar"

 

Små barn utforskar sig själva och sin omvärld med sin kropp och sina sinnen. När rörelseförmågan inte räcker till behöver barnen stöd för att kunna använda och utveckla sin kapacitet.
Med hjälp av konduktiv pedagogik - en specialpedagogik som riktar sig till barn med neurologiskt relaterade rörelsehinder – utmanas barnens förmågor genom ett mångsidigt träningsprogram med små uppnåeliga utmaningar, professionellt stöd och en positiv attityd. 

På Miniklubben arbetar vi i grupp men möter ditt barn efter hens individuella förutsättningar. Du som förälder spelar en aktiv roll i ditt barns utveckling och får vägledning och praktiska tips på hur du på ett kreativt sätt kan anpassa hemmiljö, dagliga aktiviteter och leksituationer till ditt barns behov.  Samtidigt lär du dig hur du fysiskt kan stötta ditt barn på bästa sätt.  

 Vem vänder vi oss till? 

Då hjärnans potential är störst i de tidiga utvecklingsstadierna av livet, är konduktiv pedagogik till stor nytta för bebisar och småbarn. Därför vänder vi oss till de allra minsta, till Miniklubben är barn upp till 3 års ålder med motoriska svårigheter och du som förälder välkommen.

Vi rekommenderar Miniklubben för barn med neurologiskt relaterade rörelsestörningar(t ex. Cerebral pares), för tidigt födda barn, barn med försenad rörelseutveckling samt barn som har svårigheter med balans och samordning av rörelser.   

Intresserad?
När: Torsdagar kl 10-11.30

Var: FUB-huset, Lillatorpsgatan 10

Träningen är kostnadsfri.

Begränsat antal platser! Vi tar löpande emot anmälningar. Anmäl ditt intresse genom att maila: veronika.csikos@brackediakoni.se

 

Vad är Konduktiv pedagogik?
Konduktiv pedagogik är ett tvärvetenskapligt tankesätt för utbildning, motorisk träning och utveckling för individer med olika typer av neurologiskt relaterade rörelsestörningar (t.ex. Cerebral Pares).  

Konduktiv Pedagogik utvecklades i Budapest, Ungern på 1940-talet av Dr András Petö och representerar ett komplext och holistiskt synsätt inom rehabiliteringen. I konduktiv pedagogik integrerar medicinsk kunskap med pedagogiska metoder för att kunna utveckla hela personligheten. 

Genom att utmana barnens psykiska, fysiska, sociala, kognitiva och kommunikativa förmågor med små, uppnåeliga utmaningar och professionellt stöd hjälper vi barnet att nå nästa nivån i sin utveckling. Målet är att bli så självständig som möjligt genom att stärka självförtroende, kreativitet och nyfikenhet.  

En specialpedagog utbildad inom konduktiv pedagogik kallas konduktor. Hen fungerar som en vägledare i lärandeprocessen., sätter mål, planerar programmet, motiverar och stödjer både barn och föräldrar.   

Aktiviteterna utförs i grupp för att kunna ge varandra trygghet och stöd och samtidigt utvecklas socialt och kommunikativt. Alla löser uppgifterna på sitt eget sätt, i sin egen takt och med sina egna strategier. Uppgifterna går från enkla till svårare och lärs ut i olika sammanhang för att bli lättare att använda i vardagslivet. 

Bifogade filer