Vi öppnar i Umeå och Älmhult!

Glada nyheter!

Två nya TilLitenmötesplatser kommer starta i andra delar av landet. Umeå och Älmhult har båda valt att lägga tid och resurser på våra viktiga familjer och öppna mötesplatser för dem i sina städer. Vi är så glada för att detta sker som ett resultat av det projekt vi sjösatte 2018. Hurra!

I Umeå kommer öppna förskolan TilLiten drivas av Svenska Kyrkan.
Kontaktperson är Carina Sehlström, 090-200 2618, carina.sehlstrom@svenskakyrkan.se

I Älmhult kommer öppna förskolan TilLiten drivas av Familjecentralen. 
Kontaktperson är Malin Enoksson, 047-655 267, malin.enoksson@almhult.se