Med anledning av COVID-19: Det är viktigt att du avbokar din rehabvistelse om du uppvisar symtom som snuva, hosta eller feber. I enighet med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kommer vi under en tid framöver inte kunna ta emot dig över 70 år i verksamheten. I övrigt pågår vår rehabiliteringsverksamhet som vanligt. Kontakta gärna oss för mer information.

När du kommer till oss

Din första dag hos oss inleds med ett informationsmöte och en rundvandring i våra lokaler. Arbetsterapeut och sjukgymnast har sedan en gemensam första träff, där vi tillsammans med dig kommer fram till målen för perioden.

Utifrån målsättningen får du ett individuellt anpassat schema med individuella träningspass hos sjukgymnast och arbetsterapeut samt gruppträning. Du träffar också sjuksköterska för ett insamtal. Fritidsledare går igenom utbudet av fritidsaktiviteter som du kan välja bland.

Vår läkare som är specialist inom rehabiliteringsmedicin träffar du senare under veckan.