Att leda Trygghet Ur Stöd

Trygghet Ur Stöd är en studiecirkel för föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF som är framtagen i samarbete med föräldrarna själva. I den fria studiecirkelformen kan föräldrarna lära sig nya saker men också träffa andra föräldrar i liknande situation.

 

Trygghet Ur Stöd - en studiecirkel för föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF

Studiecirkeln är framtagen tillsammans med föräldrar som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa
eller NPF. De teman och frågeställningar Trygghet Ur Stöd tar upp har sin grund i föräldrarnas
egna tankar och funderingar runt föräldraskap och föräldraskapsstöd. Studiecirkeln kan hållas både
fysiskt och digitalt.

Ladda ned informationsblad om Trygghet Ur Stöd här.

Studiecirkeln är uppbyggd kring fem träffar, de kan hållas på plats eller
digitalt. Varje träff har ett tema: Familjen, Jag som förälder, 
Tryggt föräldraskapande, Prata om ohälsa och diagnos och Stöd till familjen. Materialet är utarbetat utifrån föräldrarnas behov och i samverkan
med föräldrarna själva. 

Man behöver inte ha lett studiecirklar tidigare för att kunna genomföra 
Trygghet Ur Stöd. Man är en samtalsledare som ser till att alla får komma
till tals. Cirkelledarna är inga experter utan deltar i det gemensamma lärandet. Studiecirkeln är till formen fri och frivillig, lärandet är gemensamt och
deltagarnas egna frågor påverkar innehållet.

Bräcke projekt TrUSt samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.
Vill du i din verksamhet få stöd eller inspiration kring att leda studiecirklar,
ta kontakt med SV i din kommun


Studiecirkelns innehåll

Varje träff innehåller två eller tre olika teman som följs upp med samtal, övningar och film.
Här kan du se exempel på vad som kan tas upp vid respektive träff:

Första träffen - Familjen
- Hur är det att bli förälder och att vara förälder idag?
- Hur stärker jag mitt barn?

Andra träffen - Jag som förälder
- Hur tar jag hand om mig och vilka utmaningar har jag?
- Energikartläggning. Hur gör jag när orken inte räcker?

Tredje träffen - Tryggt föräldraskapande
- Hur stärker jag mina relationer?
- Vad kan vara bra att veta vid konflikter och bråk?

Fjärde träffen - Prata om ohälsa och diagnos
- Vad är viktigt att berätta för barnen och hur gör jag det?
- Vad är bra att berätta för omgivningen?

Femte träffen - Stöd till familjen`
- Hur ser mitt nätverk ut?
- Varför är det svårt att ta hjälp?
- Vad finns det för stöd där jag bor?

  

”Jag har inte vågat prata om min psykiska ohälsa med andra tidigare, men känner mig starkare nu på nåt vis att göra det, när jag ser att jag inte är ensam” 

 

Att vara förälder med psykisk ohälsa eller NPF

Föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF står många gånger inför andra och fler frågor och utmaningar
än andra föräldrar. Bräcke projekt TrUSts uppdrag har varit att ta fram ett riktat föräldraskapsstöd.
Det är ett stöd som efterfrågats både av föräldrarna själva och av de som möter föräldrarna i sina
verksamheter. Psykisk ohälsa och risken för att utveckla psykisk ohälsa minskar med rätt stöd.

Vi som tagit fram Trygghet Ur Stöd har mött ett stort behov hos föräldrar av att träffa andra i liknande
situation och att få finnas i ett sammanhang tillsammans med dem som förstår. Vi tror att vi har mycket
att lära av varandra och kan utvecklas tillsammans genom samtal och av att dela och utbyta tankar
och erfarenheter.

Genom Bräcke projekt TrUSt har vi haft förmånen att få möta och samtala med många fina och
engagerade föräldrar som alla bidragit med tankar och idéer om föräldraskap och föräldraskapsstöd.
Utifrån föräldrarnas samlade erfarenheter har sedan studiecirkeln Trygghet Ur Stöd växt fram.
Föräldrarna har genom djupintervjuer, referensgrupper samt som testdeltagare av studiecirkeln varit
en del i vårt arbete med Trygghet Ur Stöd. Utöver föräldramedverkan baseras även studiecirkeln på
aktuell forskning och yrkesverksammas kunskap och erfarenhet.

Vi hoppas att denna studiecirkel kan få vara en mötesplats för samtal och gemenskap, och vi är så
tacksamma över att ha fått möjligheten att ta fram Trygghet Ur Stöd. Vi har fått uppleva vilken kraft
det finns i mötet mellan föräldrar och vikten av att få känna att: ”Jag är inte ensam”.

Kanske har du lett studiecirklar förut, eller så är det första gången? Oavsett, är vi tacksamma för att du
vill vara en del av Trygghet Ur Stöd, och vi hoppas att denna studiehandledning kan vara en trygghet
för dig i din roll som cirkelledare. Det är ditt material, och är det enda, tillsammans med länkarna till
webbmaterialet, du som cirkelledare behöver. Vi tror att du har många fina möten framför dig där du får
ta del av nya tankar och perspektiv som ger avtryck! Lycka till!

Visst följer du Bräcke projekt TrUSt på Facebook?