Cirkelledare berättar

Här kan du ta del av några tidigare studiecirkelledares tankar om hur det är att leda cirkeln.

 

Nyköpings församling

Nyköpings församling var först i landet med att använda Trygghet Ur Stöd. Karin Champy, diakon,
och Elin Roxne Barkström, präst ledde cirkeln tillsammans.

- Att vara studiecirkelledare har inneburit att få vara medvandrare, att få ta del av
tankar och erfarenheter kring hur man kan vara en så bra förälder som man just då
förmår vara.Jag tog intryck av deltagarnas mod, säger Elin Roxne Barkström,
Ensam är inte stark. Det händer något med oss när vi få dela livet så som det
verkligen är med andra. 

 

 

 

 

- Det har varit mycket givande och lärorikt att som cirkelledare få följa med
föräldrarna under några veckor i en process där alla stöttar varandra,
säger Karin Champy, Jag känner mig ödmjuk och tacksam för förtroendet som
föräldrarna gav oss när de delade med sig av sina livsberättelser. Att sätta ord
på sina tankar och känslor i ett tryggt sammanhang är viktigt för alla.
I studiecirkeln Trygghet Ur Stöd får man provtänka och ta del av
andras erfarenheter.

 

 

 

NSPH Västra Götaland och Göteborg

Agneta Persson och Anna-Karin Engqvist som båda arbetar vid NSPH VG som samordnare för
förenings- och MR-uppdrag, och för externa brukarrevisioner i Västra Götaland ledde tillsammans
Trygghet Ur Stöd i februari 2022.

 

- Det som slog mig efter första tillfället var hur modiga alla deltagarna var redan
första gången de träffades och delade så generöst med sig av sina erfarenheter
för att hjälpa varandra, det värmde och var fint!, säger Agneta Persson, 
Det fina med att hålla cirklar är att varje grupp skapar någotunikt och värdefullt
tillsammans genom mötet och igenkänningen med varandra.

 

 

- Jag har själv gått denna cirkel och det betydde väldigt mycket för mig att få
prata med andra föräldrar med psykisk ohälsa och känna att man inte är ensam
med sina svårigheter., säger Anna-Karin Engqvist, Att nu få ge detta tillbaka
till andra föräldrar i liknande situation känns väldigt fint och meningsfullt.
Att vi som studiecirkelledare också är en del i gruppen och delar erfarenheter
med de andra föräldrarna på jämbördiga villkor gör att cirkeln känns stöttande
även för mig.

 

 

 

Samtal om att leda Trygghet Ur Stöd

Sara Jonåker och Annica Larsson pratar med Agneta Persson och Anna-Karin Engqvist
i två korta filmer om att leda Trygghet Ur Stöd

Om studiecirkelmaterialet, föräldrarnas respons och tips att tänka på inför starten av en ny cirkel, 6:33 minuter

Se film 1/2 

 

Hur man hittar föräldrar till sin studiecirkel, och tips till dig som vill använda Trygghet Ur Stöd, 6:11 minuter

Se film 2/2