För dig som möter föräldrar

Trygghet Ur Stöd är ett studiecirkelmaterial för föräldrar med psykisk ohälsa som är framtagen i samarbete med föräldrarna själva. I den fria studiecirkelformen kan föräldrarna lära sig nya saker men också träffa andra föräldrar i liknande situation.

 

Om Trygghet Ur Stöd - studiecirkel för föräldrar med psykisk ohälsa

Studiecirkeln är uppbyggd kring fem träffar, de kan hållas på plats eller digitalt. Varje träff har ett tema: Familjen, Jag som förälder, Tryggt föräldraskapande, Prata om psykisk ohälsa och Vad finns för stöd. Materialet är utarbetat utifrån föräldrarnas behov och i samverkan med föräldrarna själva. 

Man behöver inte ha lett studiecirklar tidigare för att kunna genomföra TrUSt. Man är en samtalsledare som ser till att alla får komma till tals. Cirkelledarna är inga experter utan deltar i det gemensamma lärandet. Studiecirkeln är till formen fri och frivillig, lärandet är gemensamt och deltagarnas egna frågor påverkar innehållet. TrUSt samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan. Vill ni i er verksamhet få stöd eller inspiration kring att leda studiecirklar, ta kontakt med SV i er kommun. 

I Trygghet Ur Stöd använder vi benämningen psykisk ohälsa, vilket i studiematerialet även inkluderar psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Studiecirkelns innehåll

Varje träff innehåller två eller tre olika teman som följs upp med samtal, övningar och film.
Här kan du se exempel på vad som kan tas upp vid respektive träff:

Första träffen - Familjen
- Hur är det att bli förälder och att vara förälder idag?
- Hur stärker jag mitt barn?

Andra träffen - Jag som förälder
- Hur tar jag hand om mig och vilka utmaningar har jag?
- Energikartläggning. Hur gör jag när orken inte räcker?

Tredje träffen - Tryggt föräldraskapande
- Hur stärker jag mina relationer?
- Vad kan vara bra att veta vid konflikter och bråk?

Fjärde träffen - Prata om psykisk ohälsa
- Vad är viktigt att berätta för barnen och hur gör jag det?
- Vad är bra att berätta för omgivningen?

Femte träffen - Vad finns för stöd`
- Hur ser mitt nätverk ut?
- Varför är det svårt att ta hjälp?
- Vad finns det för stöd där jag bor?

  

”Jag har inte vågat prata om min psykiska ohälsa med andra tidigare, men känner mig starkare nu på nåt vis att göra det, när jag ser att jag inte är ensam” 

 

Hur startade Bräcke projekt TrUSt?

Bräcke projekt TrUSt är med i PO-podden. Hör projektledare Sara Jonåker och Annica Larsson berätta om varför projektet blev till, om deras många samtal med föräldrar med psykisk ohälsa, vuxna barn till personer psykisk ohälsa och personal som möter föräldrar med psykisk ohälsa i sin verksamhet.
Lyssna till PO-podden här

 

Att vara förälder med psykisk ohälsa

Att bli förälder är en omvälvande upplevelse. Man får ett ökat ansvar och ofta en ökad oro. Om föräldern inte får stöd så kan den psykiska sjukdomen förvärras. Genom att möta andra föräldrar i en grupp så stärks individens sociala nätverk.

Ungefär 30 % av patienterna inom psykiatrin är också föräldrar. En del föräldrar med psykisk funktionsnedsättning kan känna att föräldraskapet är extra påfrestande på grund av funktionsnedsättningen. Man har kanske kognitiva nedsättningar eller mindre ork som bidrar till nedsatt omsorgsförmåga. Många med psykiska funktionsnedsättningar har också ofta ett litet nätverk och känner sig ensamma i sitt föräldraskap. 

De första åren i ett barns liv lägger en viktig grund för den psykiska hälsan senare i livet. Föräldrarnas psykiska hälsa blir barnens uppväxtmiljö där både sociala och psykologiska faktorer har betydelse. Tidiga insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn och föräldrar är därför en god investering. När föräldern får stöd så stärker det hela familjens psykiska och sociala hälsa.  

Svenska och internationella studier har visat att föräldraskapsstöd har positiva effekter på både föräldrar och barn, att de bidrar till ett positivt samspel i familjen och kan minska bråk och konflikter. Hälsoekonomiska studier har dessutom visat att allt detta kan åstadkommas till en relativt liten kostnad.

Visst följer du Bräcke projekt TrUSt på Facebook?

Länktips: 

Beardslees familjeintervention

Här kan du läsa mer om Bearslees familjeintervention och se var och när nästa utbildning hålls

 

Webbutbildning Föra barnen på tal

Länk till en webbaserad utbildning i samtalsmetoden Föra barnen på tal genom region Skåne

 

Behandlarguide ASD

En behandlarguide för dig som möter föräldrar med ASD (autism spectrum disorder) och använder dig av handboken som finns på www.asdforaldrar.se

 

Kunskapsöversikt, Föräldraskap och ADHD/Autism

Översikt från 2015, NKA

Nationella strategier för föräldraskapsstöd

 

 

 

 

 

 

 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

 

 

Bifogade filer