För föräldrar

Hej och välkommen till projekt TrUSt!

Var kan jag gå studiecirkeln Trygghet Ur Stöd?

Nyköpings församling startar Trygghet Ur Stöd 
Gruppen kommer att träffas i St. Nicolai församlingshem på onsdagar kl 13:30 - 15:00 med start 10 november 2021
Vill du vara med? Har du frågor? Kontakta Karin Champy, maila: karin.champy@svenskakyrkan.se, eller ring: 070-276 74 44

Ångestsyndromsällskapet startar Trygghet Ur Stöd
Gruppen kommer att mötas digitalt med start i januari 2022.
För att kunna vara med behöver du lösa medlemskap i sällskapet, det kostar 250 kronor per år.
Kontakta Ellinor Albrektsson, maila: ellinor@angestgoteborg.se

NSPH i Västra Götaland och Göteborg startar Trygghet Ur Stöd
Gruppen kommer att mötas digitalt via Zoom på onsdagar kl 13:30-15:30 med start 12 januari 2022
Kontakta Anna-Karin Engqvist, maila: annakarin@nsphvastragotaland.se, eller ring: 070 – 401 21 17

 

 

Om Bräcke projekt TrUSt

Vi arbetar för att du som är förälder med psykisk ohälsa, sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning ska bli stärkt i ditt föräldraskap.

Vi har intervjuat föräldrar med psykisk ohälsa och frågat dem vilka frågor de har och vilket stöd de önskar sig. Många av dem sa att de vill träffa andra föräldrar i liknande situation. Därför har projekt TrUSt tagit fram studiecirkeln Trygghet Ur Stöd som är särskilt för föräldrar med psykisk ohälsa. 

I en studiecirkel träffas man i små grupper för att lära sig något tillsammans. Det är det egna intresset och den fria viljan som är grunden för studiecirkeln. Studiecirkelmaterialet Trygghet Ur Stöd tar upp teman som föräldrarna har berättat att de vill prata om, vi har fyllt på med forskning och övningar som du som förälder kan göra hemma. Varje studiecirkel påverkas av dem som deltar. Hela gruppen, ledaren och deltagarna bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor. 

 

Studiecirkeln Trygghet Ur Stöd

Studiecirkeln är fem träffar, varje träff har ett tema. 

Första träffen - Familjen
- Hur är det att bli förälder och att vara förälder idag?
- Hur stärker jag mitt barn?

Andra träffen - Jag som förälder
- Hur tar jag hand om mig och vilka utmaningar har jag?
- Energikartläggning. Hur gör jag när orken inte räcker?

Tredje träffen - Tryggt föräldraskapande
- Hur stärker jag mina relationer?
- Vad kan vara bra att veta vid konflikter och bråk?

Fjärde träffen - Prata om psykisk ohälsa
- Vad är viktigt att berätta för barnen och hur gör jag det?
- Vad är bra att berätta för omgivningen?

 Femte träffen - Vad finns för stöd`
- Hur ser mitt nätverk ut?
- Varför är det svårt att ta hjälp?
- Vad finns det för stöd där jag bor?

 

 

 

Under våren 2021 har vi själva lett tre studiecirklar och finslipat på innehållet tillsammans med föräldrarna. Hösten 2021 testas studiecirkeln av olika verksamheter, de ska utvärdera hur cirkeln fungerar hos dem. Våren 2022 kommer studiecirkelmaterialet att vara färdigt. Då kan den som vill hämta det på vår hemsida.

Är du intresserad av att vara med i en studiecirkel? Har du andra frågor om studiecirkeln eller projekt TrUSt? Kontakta vår projektledare Sara Jonåker, sara.jonaker@brackediakoni.se

Studiecirkeln Trygghet Ur Stöd kan ledas av personal inom psykiatrin, på familjecentralen, på BVC eller på vårdcentralen. Det kan vara någon i din förening som leder cirkeln. Om ni är några föräldrar som vill ha en cirkel kan ni leda den själva. Studiecirkelmaterialet kommer att vara gratis och är helt klart i början av 2022. Vill du ha hjälp med att starta och leda en studiecirkel kan du kontakta Studieförbundet Vuxenskolan i din kommun.

 

 

 

Länktips för dig som vill läsa mer:

 

Handbok för föräldrar med ASD

Föräldrar och personal inom Habilitering & Hälsa i Region Stockholm har tagit fram en handbok för föräldrar med ASD.

 

Folkhälsomyndigheten i Australien har samlat många intressanta länkar för föräldrar och anhöriga på sin hemsida COPMI All text är på engelska.

 

 Föräldraskap och funktionsnedsättning

Myndigheten för delaktighet har skrivit en rapport om föräldrar och delaktighet, vilka hinder föräldrar upplever. En sammanfattning av rapporten