För föräldrar

Allt material i Bräcke projekt TrUSt har tagit fram i nära samarbete med föräldrarna. Vi kallar materialet "Trygghet Ur Stöd" och det finns som studiecirkel och webbutbildning. Studiecirkeln går du tillsammans med andra och det finns på olika ställen runt om i landet, men det är också möjligt att starta upp egna studiecirklar. Allt material går att ladda ner kostnadsfritt från hemsidan eller beställas till självkostnadspris. Webbutbildningen hittar du även den här på hemsidan.

Vanliga frågor

 

  • Var kan jag gå studiecirkeln Trygghet Ur Stöd?
    Studiecirkeln är i gång på många ställen i landet. Det är många olika aktörer som anordnar cirklar, så ibland kräver det lite sökande innan man hittar den just där man bor. Det som anordnar kan vara psykiatri, familjecentraler, kyrkor, brukarorganisationer och en grupp föräldrar som själva startat upp en grupp.

I Göteborg kan du vända dig till NSPH VG som kontinuerligt har studiecirklar

  • Vem kan hålla i en studiecirkel?
    Alla kan leda en studiecirkeln Trygghet Ur Stöd. Gärna föräldrar med egen erfarenhet. Det krävs ingen utbildning, men vi har tagit fram en instruktionsfilm för att göra det så enkelt som möjligt. Genom studieförbunden finns även studiecirkelledarutbildningar för den som vill.

  • Hur är det att delta i studiecirkeln Trygghet Ur Stöd?

Film "Föräldrar om Trygghet Ur Stöd", 4:26 minuter
Föräldrar som gått studiecirkeln Trygghet Ur Stöd delar med sig av sina erfarenheter.

 

Se filmen

 

Studiecirkeln Trygghet Ur Stöd

Studiecirkeln är fem träffar, varje träff har ett tema. 

Första träffen - Familjen
- Hur är det att bli förälder och att vara förälder idag?
- Hur stärker jag mitt barn?

Andra träffen - Jag som förälder
- Hur tar jag hand om mig och vilka utmaningar har jag?
- Energikartläggning. Hur gör jag när orken inte räcker?

Tredje träffen - Tryggt föräldraskapande
- Hur stärker jag mina relationer?
- Vad kan vara bra att veta vid konflikter och bråk?

Fjärde träffen - Prata om ohälsa och diagnos
- Vad är viktigt att berätta för barnen och hur gör jag det?
- Vad är bra att berätta för omgivningen?

 Femte träffen - Stöd till familjen`
- Hur ser mitt nätverk ut?
- Varför är det svårt att ta hjälp?
- Vad finns det för stöd där jag bor?

 

Webbutbildningen Trygghet Ur Stöd

Webbutbildningen togs fram utifrån att alla föräldrar inte har möjlighet att delta i en studiecirkel. Den innehåller samma teman som studiecirkeln. I webbutbildningen finns möjlighet att dela sina erfarenheter med andra via en forumfunktion, men även möjlighet att ta del av innehållet via filmer och reflektionsövningar.

Starta webbutbildningen

 

Bakgrund

Vi arbetar för att du som är förälder med psykisk ohälsa eller NPF ska bli stärkt i ditt föräldraskap.

Vi har intervjuat föräldrar och frågat dem vilka frågor de har och vilket stöd de önskar sig. Många av dem sa att de vill träffa andra föräldrar i liknande situation. Därför har Bräcke projekt TrUSt tillsammans med föräldrar tagit fram studiecirkeln Trygghet Ur Stöd som är särskilt för föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF. Utifrån de föräldrar vi mött så var det många som efterfrågade att kunna dela erfarenheter även på annat sätt för de som inte just nu ville eller hade möjlighet att gå i en studiecirkel. Då tog Bräcke projekt TrUSt fram webbutbildningen Trygghet Ur Stöd. 

I en studiecirkel träffas man i små grupper för att lära sig något tillsammans. Det är det egna intresset och den fria viljan som är grunden för studiecirkeln. Studiecirkelmaterialet Trygghet Ur Stöd tar upp teman som föräldrarna har berättat att de vill prata om, vi har fyllt på med övningar som du som förälder kan göra hemma. Varje studiecirkel påverkas av dem som deltar. Hela gruppen, ledaren och deltagarna bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor. Under våren 2021 har vi själva lett tre studiecirklar och finslipat på innehållet tillsammans med föräldrarna. Hösten 2021 testas studiecirkeln av olika verksamheter, de ska utvärdera hur cirkeln fungerar hos dem. I mars 2022 blev studiecirkelmaterialet färdigt. Då kan den som vill beställa det på vår hemsida.

Är du intresserad av att vara med i en studiecirkel? Har du andra frågor om studiecirkeln eller Bräcke projekt TrUSt? Kontakta projektledare Sara Jonåker, sara.jonaker@brackediakoni.se

Studiecirkeln Trygghet Ur Stöd kan till exempel ledas av personal inom psykiatrin, på familjecentralen, på BVC eller föräldrarna själva. Det kan vara någon i din förening som leder cirkeln. Om ni är några föräldrar som vill ha en cirkel kan ni leda den själva. Studiecirkelmaterialet kan du beställa här.
Vill du ha hjälp med att starta en studiecirkel kan du kontakta Studieförbundet Vuxenskolan i din kommun.

 

Länktips för dig som vill läsa mer:

 

Handbok för föräldrar med ASD

Föräldrar och personal inom Habilitering & Hälsa i Region Stockholm har tagit
fram en handbok för föräldrar med ASD.

 Föräldraskap och funktionsnedsättning

Myndigheten för delaktighet har skrivit en rapport om föräldrar och delaktighet, vilka hinder föräldrar upplever. En sammanfattning av rapporten