Inspirationsträffar Trygghet Ur Stöd 24 september och 14 oktober

Den 21 september och 14 oktober håller vi kostnadsfria, digitala inspirationsträffar för dig som kommer att testa studiecirkeln Trygghet Ur Stöd i din verksamhet och för dig som bara är nyfiken.

Inspirationsträffen leds av projektledare Sara Jonåker och Annica Larsson som tagit fram studiecirkeln tillsammans med föräldrar.

Sara Svensson från NSPH Västra Götaland och Göteborg berättar om vikten och effekterna av att tillvarata användarnas erfarenheter i utvecklingen av en insats eller verksamhet.

Madeleine Käll från Studieförbundet Vuxenskolan deltar och berättar om vilket stöd SV kan ge dig som vill leda en cirkel.

Du kan läsa mer om programmet och anmäla dig här,
välj det datum du är intresserad av

21 september kl 13-16                                   14 oktober kl 9-12