NSPH Västra Götaland startar Trygghet Ur Stöd i februari 2022

 Anna-Karin Engqvist och Agneta Persson vid NSPH i Västra Götaland och Göteborg startar studiecirkeln Trygghet Ur Stöd.

Gruppen kommer att träffas digitalt via Zoom på onsdagar kl 13:30 - 15:30, med start i februari 2022.

Vill du delta i studiecirkeln?
Kontakta Anna-Karin Engqvist senast 14/1
Maila: annakarin@nsphvastragotaland.se, Ring: 070 – 401 21 17
OBS: Begränsat antal deltagare

 

 

 

 

 Se filmen där Agneta och Anna-Karin presenterar sig själva, studiecirkeln och NSPH.

 

NSPH står för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. NSPH i Västra Götaland och Göteborg startade 2008. Det är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigföreningar inom det psykiatriska området som verkar för ökat brukarinflytande och ökad kunskap om psykisk ohälsa. Läs mer

 

 

Bifogade filer